Damlaya damlaya göl olur Nedir?

Her çok azdan olur. Küçük ve önemsiz şeyler birikerek büyük şeyleri meydana getirirler. Bunun için küçüktür, azdır, önemsizdir deyip hiçbir şey hor görülmemelidir; bunların önemi bilinmeli, çarçur edilmemelidir.

Terimler Sözlüğüne Dön
Sonraki Terimler
Danışan dağı aşmış, danışmayanın yolu şaşmış
Darı unundan baklava, incir ağacından oklava olmaz
Davul dengi dengine çalar
Davulun sesi uzaktan hoş gelir
Değirmen iki taştan, muhabbet iki baştan
Deli deliden hoşlanır, imam ölüden
Deli ile çıkma yola, başına getirir belâ
Deliye her gün bayram
Demir nemden, insan gamdan çürür
Demir tavında dövülür